: 028.3620.3398  |   : info1.strawberry@gmail.com
Các Lớp học
5

Bee 1 (18-24 tháng)

TRẺ TỪ 18-24 THÁNG TRẺ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

-Trẻ từ 18 đến 24 tháng tuổi  con đã bắt đầu nhận thức rõ bản thân , ý muốn của mình và muốn tự mình làm mọi việc, muốn thử thách để trở nên mạnh mẻ hơn vì vậy chúng ta cần khéo léo nắm bắt được ý muốn của trẻ để hỗ trợ giúp trẻ thực hiện được nhiêu việc hơn. Chính vì vậy chúng ta nên cho trẻ đến trường sớm để trẻ được chăm sóc,nuôi dạy và hòa nhập cộng đồng một cách tốt hơn.

Trẻ từ 18 đến 24 tháng khi đến trường con sẻ được những gì?

-Trẻ sẻ được chăm sóc dạy dỗ một cách khoa học hơn.

-Trẻ sẻ tiếp thu nhanh hơn.

-Phát triền tốt hơn về các giác quan, về  nhận thức và ngôn ngữ đồng  thời giúp trẻ sớm học được cách hòa đồng với  tập thể, giúp trẻ hình thành thói quen làm việc nhóm sau này.

-Trẻ hòa nhập nhanh và ngoan hơn sớm học được cách tự lập.

-Giúp trẻ hình thành thói quen tự giác vì vậy khi lớn lên trẻ sẻ chủ động hơn trong mọi việc, tạo điều kiện cho trẻ hòa nhập cộng đồng tốt hơn đó cũng là nền tảng giúp trẻ phát triền toàn diện hơn.

- Điều quan trong  hơn là khi trẻ đến tường ở độ tuổi từ 18 đến 24 tháng sẻ giúp cho trẻ sớm cảm thấy được đến trường không phải là gánh nặng mà là một niềm vui.