: 028.3620.3398  |   : info1.strawberry@gmail.com
Chương trình
5
Chương Trình Chuẩn

Chương Trình Chuẩn

Chương Trình Chuẩn

Học theo khung chuẩn của Bộ Giáo Dục

Chương trình Song Ngữ

Chương trình Song Ngữ

Chương trình Song Ngữ

Học chương trình song ngữ Anh - Việt

Phát triển Nhân Cách

Phát triển Nhân Cách

Phát triển Nhân Cách

Chú trọng giáo dục nhân cách cho học sinh ngay từ khi tuổi mầm non.

Chủ đề học tập

Chủ đề học tập

Chủ đề học tập

Giáo trình Học tập dành cho Chương trình dạy hè & Tiếng Anh chính khóa.