: 028.3620.3398  |   : info1.strawberry@gmail.com
Tuyển sinh
2

Học Phí

BẢNG HỌC PHÍ MẦM NON NIÊN HỌC 2023-2024

(Áp dụng bắt đầu từ ngày 05/06/2023)

I. LỚP CHUẨN DÀNH CHO LỨA TUỔI TỪ 18 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI:

Khối lớp

Học phí

Mức đóng phí ưu đãi

Khóa Hè

(5.6.2023-31.7.2023)

Tháng

Học kỳ I

(1.8.2023-31.12.2023)

Đã giảm 5%

Học kỳ II

(1.1.2024-31.05.2024)

Đã giảm 5%

Nguyên năm

(1.8.2023-31.05.2024)

Đã giảm 10%

18 - 36 tháng

4,700,000

22,325,000

22,325,000

42,300,000

9,400,000

3 – 5 tuổi

4,500,000

21,375,000

21,375,000

40,500,000

9,000,000

 

II. LỚP SONG NGỮ DÀNH CHO LỨA TUỔI TỪ 3 TUỔI ĐẾN 5 TUỔI:

Khối lớp

Học phí

Mức đóng phí ưu đãi

Khóa Hè

(5.6.2023-31.7.2023)

Tháng

Học kỳ I

(1.8.2023-31.12.2023)

Đã giảm 5%

Học kỳ II

(1.1.2024-31.05.2024)

Đã giảm 5%

Nguyên năm

(1.8.2023-31.05.2024)

Đã giảm 10%

3 – 5 tuổi

6,700,000

31,825,000

31,825,000

60,300,000

13,400,000

 

III. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC:

Phí ăn

Cơ sở vật chất

( Đóng 1 lần theo năm & không hoàn lại )

Phí dã ngoại

Đồng phục / Ba lô

 

Tháng

 

Lớp Chuẩn

Lớp Song ngữ

2 chuyến/ năm học

( HKI & HKII )

Cái

1,300,000

3,000,000

5,000,000

 

200,000

 

Năng khiếu ngoài giờ

Giữ trẻ ngoài giờ

 

 

Phí ăn & giữ ( tháng )

1,300,000

 

 

Phí giữ ngoài giờ (tháng)

800,000

 

 

Phí giữ đột xuất ( ngày )

50,000

 

 

Phí ăn đột xuất (ngày)

20,000

 

IV. CHÍNH SÁCH ANH CHỊ EM RUỘT:

Chính sách này áp dụng cho các gia đình có hơn một con đăng ký nhập học tại Trường.

Ø Con thứ hai: giảm 10% học phí

Ø Con  thứ ba: giảm 10% học phí

Lưu ý: Chính sách này không áp dụng cho anh chị em ruột của học sinh đã tham gia các chương trình ưu đãi học phí.

 

V. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HỌC PHÍ:

  •  Phụ huynh có thể lựa chọn các hình thức sau:

· Học phí đóng cả năm: giảm 10% & thanh toán trước ngày 01/08/2023.

· Học phí đóng theo học kỳ: giảm 5% & thanh toán trước ngày 01/08/2023 cho HKI; HKII: đóng trước ngày 01/12/2023.

· Học phí đóng theo tháng: PH nộp học phí từ ngày 01 đến 05 của tháng.

  • Các khoản phí khác (nếu có) sẽ được nhà trường thông báo trong năm học.
  •  Các khoản phí có thể nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo số tài khoản sau:

Chủ tài khoản

Số tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

Công ty cổ phần giáo dục Thắng Lợi

226674519

04001010078124

ACB

MSB

Tân Phong

HCM

 

VI. THANH TOÁN HỌC PHÍ TRỄ HẠN:

  •  Nhà trường sẽ áp dụng mức phạt 0,1 % trên tổng học phí chưa thanh toán cho mỗi ngày trễ hạn trong trường hợp phụ huynh nộp trễ học phí sau ngày 10 tây của tháng đó.
  •  

VII. KHÔNG ĐÓNG HỌC PHÍ:

  •  Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ học phí và các khoản phí khác (nếu có) trước khi học sinh nhập học.
  •  Các trường hợp không thanh toán học phí và các khoản phí khác (nếu có), nhà trường có quyền từ chối không nhận học sinh vào học.

 

VIII. RÚT HỒ SƠ VÀ HOÀN TRẢ HỌC PHÍ:

Ø Điều kiện: Nhà trường chỉ xem xét và giải quyết cho học sinh rút hồ sơ trong năm học đối với những trường hợp sau:

· Phụ huynh chuyển công tác hay chuyển nơi sinh sống.

· Không thuận tiện về tuyến đường để học sinh tiếp tục học tại trường.

· Học sinh bị bệnh lâu ngày không khỏi, phải điều trị dài hạn.

 

IX. CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT:

Ø Nếu học sinh rút hồ sơ ra khỏi trường trong năm học, các thủ tục sẽ được áp dụng như sau:

· Phụ huynh có trách nhiệm hoàn tất mẫu đơn rút hồ sơ theo quy định của nhà trường và nộp hồ sơ trước 30 ngày, tính từ ngày học cuối cùng của học sinh tại trường. Trong trường này, nhà trường sẽ áp dụng chính sách hoàn trả học phí theo quy định.

 

Ø Chính sách trả học phí:

· Trường hợp học sinh đóng nguyên năm:

Thời gian rút hồ sơ

Tỷ lệ % hoàn trả học phí

01/08/2023-15/10/2023

65% học phí đã đóng

16/10/2023-12/12/2023

40% học phí đã đóng

16/12/2023-16/03/2024

15% học phí đã đóng

Sau ngày 17/03/2024

Không hoàn trả học phí

 

· Trường hợp học sinh đóng theo 2 học kỳ trong năm học 2023-2024:

Học kỳ

Thời gian rút hồ sơ

Tỷ lệ % hoàn trả học phí

Học kỳ 1

01/08/2023-15/10/2023

40% học phí đã đóng

16/10/2023-31/12/2023

Không hoàn trả học phí

Học kỳ 2

01/01/2024-15/03/2024

40% học phí đã đóng

16/03/2024-31/05/2024

Không hoàn trả học phí