: 028.3620.3398  |   : info1.strawberry@gmail.com
Môi trường Học Tập
6

Lịch sinh hoạt

LỊCH SINH HOẠT LỚP 18-24 tháng

NĂM HỌC: 2022 - 2023

GIỜ HỌC Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  Thứ 7
7h00-7h15 Đón trẻ
7h15-7h30 Thể dục sáng
7h30-8h00 Ăn sáng - Uống sữa
8h15-8h30                             Trò chuyện đầu giờ        Chơi tự do 
8h30-8h55 Hoạt Động ngoài trời
Trò chơi vận động:….............
9h15-9h20 Học Tiếng Anh
9h30-9h50 Nhận biết tập nói Hoạt động
 với đồ vật
Phát triển thẩm mĩ Phát triển thể chất & Kỹ Năng Nhận biết phân biệt Hoạt động với đồ vật
9h50-11h00 Vệ sinh - Ăn trưa
11h00-11h20 Vệ sinh sau khi ăn trưa
11h20-14h00 Ngủ trưa
14h00-14h10 Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy 5 phút
14h10-14h40 Ăn xế 
14h40-15h10 Vệ sinh thay quần áo
15h10-16h00 Kể Chuyện Hoạt động với đồ vật Hoạt Động Năng Khiếu Âm nhạc Chơi - tập Hoạt động với đồ vật
16h00-17h00 Trả trẻ

LỊCH SINH HOẠT LỚP 25-36 tháng
NĂM HỌC: 2022- 2023

GIỜ HỌC Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  Thứ 7
7h00-7h15 Đón trẻ
7h20-7h30 Thể dục sáng
7h30-8h00 Ăn sáng - Uống sữa
8h15-8h30                              Trò chuyện đầu giờ theo chủ đề         Chơi tự do 
8h30-8h55 Hoạt Động ngoài trời
Trò chơi vận động:…...........
Trò chơi dân gian:….............
9h00-9h15 Tiếng Anh  Hoạt động với đồ vật
9h20-9h40 Nhận biết tập nói Hoạt động
 với đồ vật
Phát triển thẩm mĩ Phát triển thể chất & Kỹ Năng Nhận biết phân biệt Chơi góc 
9h40-11h00 Vệ sinh - Ăn trưa
11h00-11h20 Vệ sinh sau khi ăn trưa
11h20-14h00 Ngủ trưa
14h00-14h10 Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy 5 phút
14h10-14h40 Ăn xế 
14h40-15h10 Vệ sinh thay quần áo
15h10-16h00 Kể Chuyện Hoạt động với đồ vật Hoạt Động Năng Khiếu Âm nhạc Chơi - tập Hoạt động với đồ vật
16h00-17h00 Trả trẻ

 

LỊCH SINH HOẠT LỚP MẦM
NĂM HỌC: 2022 - 2023

GIỜ HỌC Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  Thứ 7
7h00-7h15 Đón trẻ
7h15-7h30 Thể dục sáng
7h30-8h00 Ăn sáng - Uống sữa
8h00-8h30 Trò chuyện đầu giờ theo chủ đề:….............................
8h30-9h00 Học tiếng anh
9h00-9h30 PTTC: Bật xa 25cm

Âm nhạc:

Bé yêu biển lắm
&Chơi nước

VH: MTXQ: Toán: Hoạt động góc
9h40-10h00 Hoạt động ngoài trời:
Trò chơi vận động:…..............
Trò chơi dân gian:…................
10h00-10h15 Vệ sinh trước khi ăn trưa
10h20-11h05 Ăn trưa
11h05-11h20 Vệ sinh sau khi ăn trưa
11h20-14h00 Ngủ trưa
14h00-14h10 Vận động nhẹ nhàng theo nhạc
14h10-14h40 Ăn xế 
14h40-15h00  Vệ sinh thay quần áo
15h00-16h00 Kỹ năng Kỹ năng Kỹ năng Kỹ năng Học Aerobic Hoạt động góc
16h00-17h00 Trả trẻ

 

LỊCH SINH HOẠT LỚP CHỒI
NĂM HỌC: 2022 - 2023

GIỜ HỌC Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  Thứ 7
7h00-7h15 Đón trẻ
7h15-7h30 Thể dục sáng
7h30-8h00 Ăn sáng - Uống sữa
8h00-8h10 Trò chuyện đầu giờ theo chủ đề:…..........
8h10-8h50 Chương trình Tiếng Việt Tìm hiểu môi trường xung quanh và khám phá khoa học Phát triển TC-KNXH
&Chơi nước
Tìm hiểu môi trường xung quanh và KPKH Toán học Hoạt động góc
9h00-9h20 Hoạt động ngoài trời:
Trò chơi vận động:…..............
Trò chơi dân gian:….................
9h30-10h00 Học Tiếng Anh
10h00-10h20 Hoạt động góc
10h30-10h40 Vệ sinh trước khi ăn trưa
10h40-11h20 Ăn trưa
11h20-11h35 Vệ sinh sau khi ăn trưa
11h35-14h00 Ngủ trưa
14h00-14h10 Vận động nhẹ nhàng theo nhạc
14h10-14h40 Ăn xế - Vệ sinh thay quần áo
14h40-15h10 Học chương trình Tiếng Việt
15h10-15h30 Rèn kỹ năng đọc sách và kể chuyện Hoạt động góc
15h30-16h10 Kỹ năng Kỹ năng Kỹ năng Kỹ năng Aerobic Hoạt động góc
16h10-17h00 Trả trẻ

                                      

LỊCH SINH HOẠT LỚP LÁ

NĂM HỌC: 2022 - 2023

GIỜ HỌC Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  Thứ 7
7h00-7h15 Đón trẻ
7h15-7h30 Thể dục sáng
7h30-8h00 Ăn sáng - Uống sữa
8h00-8h30 Tiếng Anh Học kỹ năng
8h30-9h10 Chương trình Tiếng Việt Tìm hiểu môi trường xung quanh và KPKH Phát triển TC-KNXH Chương trình Tiếng Việt Toán học
9h10-9h50 Hoạt động góc Chơi nước Hoạt động góc
10h00-10h20 Hoạt động ngoài trời
Trò chơi vận động:…...............
Trò chơi dân gian:….................
10h20-10h30 Vệ sinh trước khi ăn trưa
10h30-11h20 Ăn trưa
11h20-11h35 Vệ sinh sau khi ăn trưa
11h35-13h45 Ngủ trưa
13h45-14h05 Vận động nhẹ nhàng theo nhạc
14h10-14h40 Ăn xế - Vệ sinh thay quần áo
14h40-15h00                                                                       Trò chuyện theo chủ đề:…................
15h00-15h45 Học Tiếng Anh
15h45-16h20                                        Học chương trình Tiếng Việt Aerobic
15h30-16h00
Kỹ năng
16h30-17h00 Trả trẻ

 

LỊCH SINH HOẠT HẰNG NGÀY LỚP SONG NGỮ (LỚP STRAWBERRY 1- 2)

NĂM HỌC: 2022-2023

GIỜ HỌC Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  Thứ 7
Con trẻ đến trường - Cha mẹ yên tâm
Trẻ hạnh phúc - khi được yêu thương
7h00-7h15 Đón trẻ
7h15-7h30 Thể dục sáng
7h30-8h00 Ăn sáng-Uống sữa
8h00-8h20 Hoạt động ngoài trời
Trò chơi vận động:….............
Trò chơi dân gian:…...............
8h30-10h00 English/Language/ Phonics Practical life Math Swimming
Science 
Outdoor activity /Living Value Chơi tự do 
10h00-10h30                                                                         Hoạt động góc 
10h30-11h05 Ăn trưa
11h05-11h20 Vệ sinh sau khi ăn trưa
11h20-14h00 Ngủ trưa
14h00-14h05 Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy
14h10-14h50 Ăn xế
Vệ sinh sau khi ăn
15h00-15h30 Chương trình Tiếng Việt Tìm hiểu môi trường xung quanh và khám phá khoa học Tạo hình
& Chơi nước
Phát triển TC-KNXH Toán học Hoạt động góc
15h30-16h10 Học kỹ năng Học kỹ năng Học kỹ năng Học kỹ năng Aerobic
15h00-15h30
Kỹ năng
16h10-16h30      Hoạt động góc 
16h30-17h00 Trả trẻ