: 028.3620.3398  |   : info1.strawberry@gmail.com
Chương Trình Học
5

Chương trình Song Ngữ

♦  Chương trình Tiếng Anh theo bộ giáo trình chuẩn Quốc tế

♦  Chương trình Việt Nam theo chuẩn Bộ giáo dục

♦  Chương trình ngoại khóa đặc biệt, dã ngoại và lễ hội

LỊCH SINH HOẠT HẰNG NGÀY LỚP SONG NGỮ STRAWBERRY

NĂM HỌC: 2022 - 2023
 

THỜI GIAN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

7h00-7h20

Đón trẻ

7h20-7h30

Thể dục sáng

7h30-7h35

Vệ sinh, chuẩn bị ăn sáng

7h35-8h20

Ăn sáng-Uống sữa

8h30-10h30

English/Language/

Phonics

Practical life

Science

Math

Outdoor activity

10h30-10h40

Chuẩn bị ăn trưa

10h40-11h25

Ăn trưa

11h25-11h35

Vệ sinh sau khi ăn trưa

11h35-13h35

Ngủ trưa

13h35-13h50

Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy 5 phút

13h50-14h20

Ăn xế

14h20-14h30

Vệ sinh thay quần áo

14h35-15h15

Phòng Thể dục

(Hoạt động có chủ đích)

Hoạt động có chủ đích

Phòng âm nhạc

(Hoạt động có chủ đích)

Hoạt động có chủ đích

Phòng thư viện

(Hoạt động có chủ đích)

15h15-15h45

Hoạt động góc

15h45-15h55

Vệ sinh-uống sữa

15h55-16h25

Đọc sách

Học vẽ

Đọc sách

Học vẽ

Học Aerobic

16h30

Trả trẻ