: 028.3620.3398  |   : info1.strawberry@gmail.com
Tin tức
2

SÂN CHƠI TRÍ TUỆ

SÂN CHƠI TRÍ TUỆ - CHƠI HĂNG SAY - THU THẬP NGAY KIẾN THỨC

Đây là những thử thách đầu tiên của các con khối mẫu giáo trong một sân chơi kiến thức vừa vui vừa lý thú như thế này. Các chữ số 1 - 2 - 3 con đã làm quen, giờ sẽ là những người bạn để con chọn ra đáp án đúng nhất. Độ khó của câu hỏi khó dần lên , cũng là lúc chỉ còn những bạn có đáp án đúng suốt sân chơi kiến thức ở lại và giành giải thưởng.